Ofschoon de druk bezochte zilvertentoonstelling alweer enige tijd achter ons ligt, gaan de ontdekkingen rondom dit Bergse erfgoed nog steeds door. Op de website BoZilver vindt u hier veel interessants over. Ook geeft de stichting nog steeds nieuwsbrieven uit. Inmiddels staat de teller  daarvan op nummer 11. Daarin leest u (onder veel meer) het volgende:

Bekertje, Bergen op Zoom, 1678/9, Philippus van der Heijs

1. Het bekertje van Philippus van der Heijs uit 1678.
Het is goed nieuws dat het fraaie bekertje sinds enkele weken zijn definitieve plek gevonden heeft. Met dank aan de vorige eigenaar en een aantal organisaties die een financieel steuntje in de rug gegeven hebben, zoals de Mastboom-Brosens Stichting. • Voor het complete artikel over het bekertje, zie http://www.bergenopzilver.nl/wp-content/uploads/2018/03/Een-17eeeuws-bekertje.pdf

2. Het kan ook heel anders lopen……
Op 22 maart 2018 kwam er bij een Zwitsers veilinghuis een beker onder de hamer met de onderstaande gegevens:

De valse beker, met de keuren in de bodem. Rechts het valse stadskeur uit de “rode Citroen”

BEAKER, probably Bergen op Zoom.
With unknown Maker’s mark.
Engraved on all sides. H 11.5 cm. 153 g.
Provenance:
 Swiss private collection.
CHF 800 / 1 400 € 670 / 1 170
Sold for CHF 3 913 (including buyer’s premium)
All information is subject to change

Aan deze verkoop was het nodige voorafgegaan. Al in juli 2017 hadden wij een mail ontvangen met informatie over deze beker, incl. een paar foto’s. En met de vraag of we konden helpen. Dat hebben we gedaan door aan te geven dat de beker vals was. Het stadskeur klopte niet, de jaarletter was vreemd, het meesterteken zei ons niets. We werden hartelijk bedankt voor de informatie en de beker kwam niet voor in de catalogus van die herfst. We kregen die catalogus toegestuurd.
Onze verrassing was dus groot toen de beker in maart toch ter veiling kwam en verkocht werd voor CHF 4000 onder het kopje “Probably Bergen op Zoom”. Juist was geweest het kopje: met valse keuren van Bergen op Zoom.
Maar: in juni 2018 komt de beker weer voorbij en wordt nu, met dezelfde tekst, verkocht voor CHF 600. Daar was dus intussen wel wat gebeurd. Misschien hadden wij ‘m toen wel zelf moeten kopen. Valse voorwerpen hebben ook hun verhalen. Zeker bij CHF 600.

De nieuwsbrief vermeldt nog veel meer interessante zaken:

  • Zeldzame zilveren kandelaars van Antoine Andriessen
  • Een molentje van Van Giels
  • Een gouden broche van JC van Baal
  • Hans Domes; kwam deze edelsmid uit Bergen op Zoom?
  • Een tipo over een overzichtsartikel van Cees Vanwesenbeek

Tenslotte is er ook een continue update van het boek Bergen op Zilver, waarin de nieuwste informatie is verwerkt (en correcties zijn vermeld). Belangrijk dus om uw boek up to date te houden.

Voor de volledige tekst van deze nieuwsbrief en eerdere edities kunt u het best naar de prachtige website van BoZilver. Zeker een bezoek waard!
Ook op facebook staat veel interessante info van dit project, mét foto’s om van te likkebaarden!

Enne, het boek Bergen op Zilver kunt u ook nog steeds aan uw collectie toevoegen! Zowel via de reguliere boekhandel als andere kanalen is het nog te koop

Vergelijkbare berichten