Op 23 september is in een (bijna) plenaire zitting van de werkgroep besproken dat wordt begonnen met twee pilots, om de omvang en inspanning van de operatie te onderzoeken en toch op vrij korte termijn iets kunnen presenteren. De pilot-locaties voor het gehuchtenplan zijn Oud Borgvliet en Zoutendam (Halsteren)

Zoveel mogelijk bronnen worden geraadplaagd, zoals Internet, Boeken, Educatieve programma’s (School van de Geschiedenis) Archeologisch (via Marco) en natuurlijk Markiezenhof cq gemeentelijk archief. Deze klus wordt gedaan door allen, met Ad van Loon en Eric Goossens als trekker. Middels de gevonden informatie wordt gekeken naar relevante thema’s rondom een plek, zoals * Jaartallen (eerste naamsvermelding), * eerste bewoners/eigenaren, * bijzondere gebeurtenissen en * ‘wat was hier’. Tegelijkertijd wordt in de werkgroep ook gekeken naar mogelijkheden om de informatie ‘in het veld’ te brengen. Er is o.a. gesproken over fietsroute, website, bebording. Er wordt ook gekeken wat nog meer kan.

Het streven is om nog dit jaar een presentatie te houden van het eerst bereikte resultaat voor belangstellende leden van de Raad, om daarmee de impact en mogelijkheden van het plan duidelijk(er) te maken. Het Markiezenhof heeft aangegeven niet genoeg capaciteit te hebben om actief deel te nemen aan deze werkgroep.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *