Korter lopende activiteiten van (leden van) de Kring worden hier als projecten aangegeven. Korter lopend wil niet altijd zeggen dat een project niet langdurig van aard kan zijn, maar wel eindig in de tijd.

27 oktober 2018

Bergs zilver: nieuwsbrief 11

Ofschoon er sedert de tentoonstelling op deze website geen nieuwsbrief over het zilver werd geplaatst, zit de stichting BoZilver bepaald niet stil. Om deze activiteiten meer onder uw aandacht te brengen treft u hierbij de (alweer ) 11e nieuwsbrief aan.
19 december 2016

Gehuchten terug op de kaart

Het eerste bord van de (binnen de gemeente) verdwenen gehuchten duidt aan waar Noordgeest te vinden was.
12 november 2016

Pompejus definitief ‘gelanceerd’

Op 11 november 2016 werden in een bijeenkomst van alle betrokken partijen de officiële handtekeningen gezet om de bouw van de toren Pompejus te beginnen. De samenwerking werd openbaar gemaakt door de onthulling van het projectbord dat vanaf de A4 goed is te zien, en langs de Schansbaan staat.
29 februari 2016

1814: Gedenkstenen teruggeplaatst

De gedenkstenen voor de op 8 maart 1814 omgekomen Engelse officiers zijn op 1 maart teruggeplaatst, en worden op 8 maart 2016 onthuld in bijzijn van nazaten van een van de omgekomen officiers.
30 november 2015

Nieuwsbrief BoZilver #6: november 2015

De zesde nieuwsbrief van het project Bergen op Zilver, met onder andere het kersverse Comité van Aanbeveling.
27 juli 2015

Nieuwsbrief BoZilver #5: juli 2015

Een extra bulletin van het project Bergen op Zilver. De aankoop van een in Bergen op Zoom of Breda vervaardigde uiterst zeldzame schuttersketting door het Rijksmuseum!
21 mei 2015

Nieuwsbrief BoZilver #4: mei 2015

De 4e nieuwsbrief van de stichting Bergen op Zilver met onder andere aandacht voor de vorderingen van het onderzoek en het boek.
25 september 2014

Gehuchtenplan, derde bijeenkomst

Op 23 september is in een (bijna) plenaire zitting van de werkgroep besproken dat wordt begonnen met twee pilots, om de omvang en inspanning van de operatie te onderzoeken en toch op vrij korte termijn iets kunnen presenteren. De pilot-locaties voor het gehuchtenplan zijn Oud Borgvliet en Zoutendam (Halsteren).
9 september 2014

Nieuwsbrief BoZilver #3, september 2014

In die eerste nieuwsbrief meldden we dat we meer dan 230 namen van zilversmeden hadden die hier actief geweest zijn. Intussen kunnen we dat getal aanzienlijk verhogen. Alleen al in de periode van 1797 tot 2011, zoals vermeld in “Nederlandse verantwoordelijkheidstekens sinds 1797” , van WaarborgHolland, editie 2011, zijn er tenminste 275.