Suggesties voor uitstapjes aan de leden. Deze uitstapjes zijn (voornamelijk) geen door de Geschiedkundige Kring activiteiten. Wel sluiten ze naar de mening van de redactie aan bij de belangstellingssfeer van de leden cq de doelstelling van de stichting. De leden bepalen zelf een moment waarop een uitstapje wordt gemaakt. Dit onderscheidt de categorie van de categorie excursies.

30 juni 2021

Archeologietour Verborgen Vesting

Op de zaterdagen 3 juli en 7 augustus verzorgt Stichting in den Scherminckel een archeologietour naar een restant van de eens machtige vesting van Menno van Coehoorn.
16 juni 2020

St Jacobspoort opgegraven

Een (deel van) de uit eind 15e cq begin 16e eeuw daterende stadspoort is bij het bouwrijp maken van het vroegere Spiritus-(Nedalco) terrein blootgelegd. Een belangrijk historisch relict dat al dateert van vóór de vestingtijd. Als deze resten zichtbaar blijven, houden ze mede de herinnering levend aan zowel de handelsstad als vestingstad die beide voor de Nederlanden een belangrijke rol vervulden.
17 september 2019

Eregalerij van Brabantse Gesneuvelden

Een bijzonder project van het Brabants Historisch Informatie Centrum i.s.m. Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Een eregalerij voor Brabantse gesneuvelden in het kader van 75 jaar bevrijding van Noord-Brabant. De eregalerij is via website en van 7 t/m 22 september te bezoeken.
25 mei 2019

Een historische wandeling langs Halsteren

Heemkundekring Halchterth brengt de historische omgeving van het dorp onder de aandacht. In de polder onderaan de Brabantse Wal is veel te ontdekken, terwijl het zicht op het dorp bovenop de Wal fenomenaal is. Grijp uw kans!
23 april 2019

Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet

5 mei: Bevrijdingsdag! Voor hen die overleefden, en zij die werkten in het geheim, was de Duitse terugtocht eens te meer bevrijdend. Sommige stadgenoten niet meer terug uit de Duitse kampen. Op vijf plaatsen in Bergen op Zoom worden verhalen verteld over een aantal van deze mensen. Huiveringwekkend, maar uiterst leerzaam voor huidige generaties
25 maart 2019

Hofzaallezing 2019-II : met de boswachter mee

Erik de Jonge is behalve boswachter een getalenteerd natuurfotograaf. En dat zie je in deze 'lezing'. De boswachter als ambassadeur voor het natuurschoon waar we middenin wonen. De Brabantse Wal. Een prima vakantiebestemming, trouwens.
7 februari 2019

Wat doet die paal daar?

Een vraag naar een granieten paal langs de kant van de weg levert zómaar een stukje geschiedenis op.
9 oktober 2018

Nationale Archeologiedagen

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober zijn de Nationale Archeologiedagen. Met een tentoonstelling over het boerenbedrijf door de jaren heen, openstelling van het depot en een workshop bodemgeheimen.
4 september 2018

4e editie Popmonument

Tijdens de landelijke Open Monumentendagen op 8 en 9 september 2018 staat Bergen op Zoom in het teken van Kunsten in de Monumenten. PopMonument is een van de mooie evenementen dit weekend, deze 4e editie belooft weer een mooi feest te worden!