15 oktober 2018

Excursie Nijmegen: Ik, Maria van Gelre

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de excursie naar een bijzondere tentoonstelling in museum Het Valkhof in Nijmegen.
9 oktober 2018

Nationale Archeologiedagen

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober zijn de Nationale Archeologiedagen. Met een tentoonstelling over het boerenbedrijf door de jaren heen, openstelling van het depot en een workshop bodemgeheimen.
24 mei 2017

Een zilveren avond

Leden van de geschiedkundige Kring en Vrienden van het Markiezenhof konden als bijna eersten proeven van de nieuwe zilvertentoonstelling en het boek 'Zilver in en om Bergen op Zoom' in handen houden.
19 april 2015

Een tentoonstelling voor speurneuzen

Loop je neus achterna en ga op zoek naar het pestparfum in het Markiezenhof. Stadsdokter Justus Turcq heeft zijn laboratorium in de tuinzalen opgesteld. Soms is hij zelf als pestdokter aanwezig. Spannend en leerzaan voor jong en oud.
9 september 2014

De Spaanse Weg – In het voetspoor van de Tercio’s

Van zondag 21 tot en met zondag 28 september 2014 kunt u een expositie over de Tachtigjarige Oorlog bezoeken in het Koningin Wilhelmina Paviljoen aan het Kasteelplein in Breda. Georganiseerd door de Stichting Historische Verzameling KMA in samenwerking met het Militair Archief te Segovia, Spanje.