19 december 2016

Gehuchten terug op de kaart

Het eerste bord van de (binnen de gemeente) verdwenen gehuchten duidt aan waar Noordgeest te vinden was.
25 september 2014

Gehuchtenplan, derde bijeenkomst

Op 23 september is in een (bijna) plenaire zitting van de werkgroep besproken dat wordt begonnen met twee pilots, om de omvang en inspanning van de operatie te onderzoeken en toch op vrij korte termijn iets kunnen presenteren. De pilot-locaties voor het gehuchtenplan zijn Oud Borgvliet en Zoutendam (Halsteren).
15 augustus 2014

Gehuchtenplan; tweede bijeenkomst

In de tweede bijeenkomst op 23 juli is volgens plan contact met deskundigen gemaakt om in beeld te brengen wat al gedaan is in ander verband. Er zullen twee deelprojecten worden uitgekozen, waarin het nagestreefde eindresultaat voor een klein gebied zal worden uitgewerkt.
26 juni 2014

Gehuchtenplan, eerste bijeenkomst

De werkgroep gehuchtenplan is op 25 juni voor het eerst bijeen geweest. Doel is om, op een vraag vanuit de Raad, (verdwenen) gehuchten in de gemeente Bergen op Zoom weer zichtbaar te maken.