26 januari 2020

Excursie in het Markiezenhof

Een excursie met een echte deskundige als monumentenarchitect Jan Weyts is altijd genieten. Wie meende het Markiezenhof wel gezien te hebben, moet eens met deze gids meelopen. Dan leer je pas kijken, of liever, het gebouw 'lezen'.
15 oktober 2018

Excursie Nijmegen: Ik, Maria van Gelre

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de excursie naar een bijzondere tentoonstelling in museum Het Valkhof in Nijmegen.
1 november 2017

Wijziging bestemming stadsexcursie

Helaas kregen wij op 20 oktober een telefoontje dat het geplande bezoek door privé omstandigheden niet door kan gaan. Er is een alternatief programma voorzien. Plus een 'troostprijs'.
31 oktober 2017

Somme 1916: excursie naar een slagveld

De dagexcursie naar de Somme op 30 september bleek een indrukwekkende reis, die de deelnemers veel informatie bood over een deel van de Eerste Wereldoorlog, dat zeker in het (toen) neutrale Nederland nauwelijks aandacht kreeg en krijgt. Toch was de strijd net zo bloedig als rondom Ieper, een jaar later. Voor- en tegenstanders zijn het ook na honderd jaar nog niet eens over de startegische waarde van deze slag, die honderdduizenden het leven kostte.
20 oktober 2016

Welkom in de Paardenhoek

De mini excursie naar 'de blokstallen' is enerzijds een duidelijke verwijzing naar het militaire verleden van dit gebied, en anderzijds een blik op de wijze waarop wordt thans omgegaan met dit erfgoed. Herbestemming heeft de blokstallen (en andere delen van kazernegebouwen) een nieuwe toekomst gegeven.
14 oktober 2016

Tussen Rijn, Maas en Schelde

De vrijwilligers van de Geschiedkundige Kring werden vergast op een wandeling langs de Brabantse Wal en een bezoek aan streekmuseum Den Aanwas
8 november 2015

Wilhelmietenmuseum Huijbergen

De actieve leden van de Geschiedkundige Kring, 'vrijwilligers' wordt jaarlijks een bedankje aangeboden. Tegenwoordig is dat in de vorm van een educatief uitstapje, dat uiteraard aansluit bij het werkgebied van de Kring.
8 april 2015

Historische Kroegentocht in het centrum van Bergen op Zoom

Henk Franken neem ons mee op een Historische Kroegentocht langs kenmerkende uitgaansgebieden in de stad, vertelt over de opkomst en neergang, leidt ons langs bijzondere plaatsen gelardeerd met talrijke anekdotes.
7 april 2015

Vooraankondiging jaarexcursie 2015

De jaarexcursie van de Geschiedkundige Kring gaat dit jaar naar de Prinsenstad, Delft.