9 september 2014

BRIE excursie “Suikerarrangement”

Op woensdag 12 november 2014 organiseeert de Stichting Brabants Industrieel Erfgoed een excursie naar het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert. Medewerkers van het museum laten u kennismaken met het productieproces van suiker. In het vlasserijgedeelte van het museum wordt de zware handarbeid van de vlasserij met originele gerestaureerde machines gedemonstreerd.
9 september 2014

BRIE excursie “Leer en Logistiek in de 20e eeuw”

Op woensdag 1 oktober 2014 organiseert de Stichting Brabants Industrieel Erfgoed een excursie naar de voormalige Koninklijke Verenigde Lederfabriek te Oisterwijk en naar de Moerputtenbrug in ‘s-Hertogenbosch. De voormalige leerfabriek was ooit de grootste leerlooierij van Europa. Omdat de Langstraatspoorlijn van ’s-Hertogenbosch naar Lage Zwaluwe door het natte laagveengebied van de Moerputten liep werden er twee bruggen, waaronder de Moerputtenbrug, gebouwd.
9 september 2014

BRIE excursie “Verbroedering met sigaren sinds 1904”

Op woensdag 24 september 2014 organiseert de Stichting Brabants Industrieel Erfgoed een excursie naar de Agio sigarenfabriek in Westerlo en de Abdij van Tongerlo in België. De in 2002 in Westerlo gebouwde sigarenfabriek vindt zijn oorsprong in de in 1904 door Jacques Wintermans gestarte sigarenfabriekje in Duizel. De abdij van Tongerlo werd gesticht in 1130.
3 mei 2014

Tip: tentoonstelling over Reimerswaal

Vanaf de maand mei zijn in het OosterscheldeMuseum in Yerseke archeologische land- en zeekaarten te bezichtigen waarop duidelijk te zien is hoe de St. Felixvloed op die quade Saterdag van 5 november 1530 en de daarop volgende stormvloeden van 1532 en 1536 te keer zijn gegaan.
16 september 2013

Een bezoek aan de Grebbe – verslag

De Grebbe was als rijksmonument ook toegankelijk op de zaterdag van het monumentenweekend op 14 september 2013. Voor een beperkt aantal mensen, kaarten afhalen bij VVV, die binnen vijf minuten was 'uitverkocht'. Gelukkig was uw correspondent één van de gelukkigen. Heeft u ten minste een verslag, al is dat maar surrogaat vergeleken met een echt bezoek.
10 september 2013

Excursies Stichting Brabants Industrieel Erfgoed

Stichting Brabants Industrieel Erfgoed organiseert in het najaar diverse dagexcursies die wellicht interessant zijn voor onze leden.
1 april 2012

Een virtueel bezoek aan de Maquette 1747

Wie in de voorbije weken via de computer een bezoek bracht aan de 3D presentatie van de maquette van Bergen op Zoom uit 1751, weet dat daar verrassende gebouwen op staan. Reden voor een virtuele ontdekkingstocht door de maquette van Bergen op Zoom uit het midden van de achttiende eeuw.
1 oktober 2011

Mini excursie naar Vrederust

In het kader van de tentoonstelling over Reinier Kennedy organiseert de Geschiedkundige Kring in het najaar een excursie naar Landgoed Vrederust. Tijdens de mini excursie zal met name ingegaan worden op de architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis met de kenmerkende paviljoenbouw.
26 oktober 2008

Mini excursie naar Fort de Rovere

Er zijn grootse plannen met de West-Brabantse waterlinie en met het belangrijkste fort in die linie, Fort de Roovere. Aanleiding voor de stadsarcheoloog Marco Vermunt en zijn rechterhand Alexander van der Kallen onderzoek te verrichten op het binnenplein van het fort.