Centraal een gebouw waarvan de twee afhangen vele schoorstenen tellen. We denken te weten wat de functie van dit gebouw is. U ook?
Centraal een gebouw waarvan de twee afhangen vele schoorstenen tellen. We denken te weten wat de functie van dit gebouw is. U ook?

Wie in de voorbije weken via de computer een bezoek bracht aan de 3D presentatie van de maquette van Bergen op Zoom uit 1751, weet dat daar verrassende gebouwen op staan. Verrassend omdat op het eerste gezicht niet duidelijk is wat de functie ervan is, zoals het gebouw op de bovenstaande foto.  Verrassend ook vanwege de vele bouwwerken die in de voorbije 260 jaar zijn verdwenen of onherkenbaar zijn veranderd. Fraaie voorbeelden zijn de drossaardwoning op de plaats waar nu het Zwijnshoofd staat of de Sint Margrietenkapel die aan de noordzijde een bijzonder element lijkt te vertonen: de zuidelijke gang van een kloosterhof. De originele maquette en dus ook de 3D presentatie zit er vol mee. Reden voor de Geschiedkundige Kring om onder deskundige leiding van  Jan en Laurijs Weyts, en Ad van den  Bulck een virtuele wandeling door de maquette te maken en u tekst en uitleg te geven. Ter verduidelijking maken zij ook gebruik van foto’s van de originele maquette in Parijs.

Zoals gebruikelijk zijn de stadsexcursies op de zondagochtenden gratis.

De ontdekkingstocht door het Bergen op Zoom uit het midden van de achttiende eeuw vindt plaats in:

Basisschool Marco Polo, Florastraat 195

Bij sporthal Tuinwijk 12u00 tot ca. 14u00

Vergelijkbare berichten