Stichting Brabants Industrieel Erfgoed nodigt u graag uit voor een dagexcursie die zij op woensdag 12 november 2014 in samenwerking met de Nederlandse Suiker Industrie organiseert. Het programma ziet er als volgt uit:

10:00 uur Ontvangst met koffie in het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum, Stoofdijk 1a te Klundert (www.vlasserij-suikermuseum.nl). In het museum krijgt u tijdens een rondleiding uitleg over het productieproces van suiker.

12:00 uur Broodjeslunch in het museum.

13:30 uur Bezoek aan de museale collectie machines van de Suikerfabriek van Suiker Unie in Dinteloord. Verschillende machines uit de 19e en 20e eeuw zullen draaiend worden gedemonstreerd. Hierna volgt een unieke rondgang door de huidige Suikerfabriek die in oktober volop in campagne is.

16.00 uur Afsluiting van het bezoek.

De kosten voor dit arrangement bedragen € 27,50 per persoon. Dit bedrag kan worden overgemaakt naar IBAN NL75 RABO 0103 8083 96 t.n.v. Stichting BRIE o.v.v.
“Suikerarrangement 2014”. Graag opgave van deelname met vermelding van het aantal personen via het e-mailadres: brabantsindustrieelerfgoed@gmail.com. Uw aanmelding is pas definitief na betaling. Excursie gaat door bij voldoende (circa 15) deelnemers.

Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum

In de westhoek van Noord-Brabant verbouwt men al eeuwen de grondstoffen voor de productie van vlas, lijnolie, vlaslint, linnen, suikerbieten en suiker. Middenin dit gebied, in Klundert, staat het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum. Medewerkers van het museum leiden u rond langs authentieke voorwerken, displays van het productieproces van suiker en langs vitrines met oude suikerproducten in de originele verpakking. In het vlasserijgedeelte van het museum wordt de zware handarbeid van de vlasserij met originele gerestaureerde machines gedemonstreerd.

Suiker Unie

In oktober 1899 richtten 173 akkerbouwers in Zeeuws-Vlaanderen de Eerste Nederlandsche Coöperatie Beetwortelsuikerfabriek op te Sas van Gent. In 1900 wordt de eerste campagne gedraaid en betaalt de coöperatie de leden een betere prijs voor de suikerbieten. In 1916 verwerkten zeven coöperatieve suikerfabrieken de bieten van hun leden. De eerste fusie tussen de drie coöperatieve suikerfabrikanten komt in 1947 tot stand met de Vereniging Coöperatieve Suikerfabrieken (VCS). Deze fuseert in 1966 met de overige nog zelfstandige coöperatieve suikerproducten. In 1970 komt de definitieve structuur van Suiker Unie tot stand. De oorspronkelijke coöperaties verdwijnen en de leden daarvan worden rechtstreeks lid van Suiker Unie. De fabriek in Dinteloord verwerkt suikerbieten tot kristalsuiker gedurende de jaarlijkse bietencampagne van september tot eind januari.

Stichting Brabants Industrieel Erfgoed
E-mailadres: moc.liamg@deogfreleeirtsudnistnabarb
Website: brabantsindustrieelerfgoed.nl

Vergelijkbare berichten