24 februari 2021

Digitalisering Waterschans

Zoals wellicht bekend komt de Waterschans met enige vertraging digitaal beschikbaar op de website van het West-Brabants Archief. Jaargangen 2018 en 2019 van de Waterschans zijn recent toegevoegd en digitaal te raadplegen op de website van het Het West-Brabants Archief.
1 september 2017

Open Monumentendag/weekend 2017

Het West-Brabants Archief vertoont tijden de Open Monumentendagen op zaterdag 9 september een film over gemeente Rucphen uit de 50er jaren in de prachtige gewelvenkelder. Uit het depot zijn verder diverse interessante stukken geëxposeerd. Een bezoek waard! Maar ook elders in de stad en de dorpen is veel te zien. Kijk maar eens op de website van de Kunsten in de Monumenten (een link vindt u in dit bericht)
5 juli 2016

Nieuwe websites voor Het Markiezenhof en het West-Brabants Archief

Met het loskoppelen van Het Markiezenhof en het West-Brabants Archief hebben beide organisaties een nieuwe website gekregen. Onder andere de gedigitaliseerde Waterschans staat nu op een nieuwe plek.