5 juli 2016

Nieuwe websites voor Het Markiezenhof en het West-Brabants Archief

Met het loskoppelen van Het Markiezenhof en het West-Brabants Archief hebben beide organisaties een nieuwe website gekregen. Onder andere de gedigitaliseerde Waterschans staat nu op een nieuwe plek.