1 december 2020

Presentatie ledengeschenk 2020: Jan IV van Bergen

Vanwege Covid-19 heeft de presentatie van het ledengeschenk 2020 noodgedwongen voor een klein publiek plaatsgevonden. Het boek is er een prachtig resultaat van het onderzoek naar Markies Jan IV! Een mooie inkijk in zijn leven vanuit verschillende invalshoeken door diverse schrijvers, onder redactie van Bart van Eekelen en Joey Spijkers. In het boek de laatste bijdrage van Willem van Ham aan de Bergse geschiedschrijving. Het boek is ook aan hem opgedragen. De leden van de Geschiedkundige Kring kunnen het boek tot 24 december 2020 ophalen op het Markiezenhof onder vertoning van naam en lidmaatschapnummer. Let op: ophalen van boeken kan bij de hoofdingang aan de Grote Binnenplaats.
22 december 2017

Waterschans 2017-IV

In de 4e Waterschans van 2017 nieuws over een nieuwe werkgroep van de Geschiedkundige Kring. Een gift van de Markies aan de pastoor van Roosendaal en de Raad van Beroerten komen aan bod. Hoewel de tentoonstelling al ten einde is ook nog een artikel over Bergs Zilver met de ontdekking van een fraaie gildekom.
15 december 2016

Waterschans 2016-IV

In de 4e Waterschans van 2016 aandacht voor kermisman Dries Giezen. We komen terug op de Bergse Vliegtuigbouw, met dank aan reacties van lezers en Bart van Eekelen gaat dieper in op de positie van het Markiezenhof binnen de bezittingen van Markies Carl Theodor.
29 september 2016

Waterschans 2016-III

In de 3e Waterschans van 2016 aandacht voor de Bergse verzetsstrijder François Maritz, Markies Carl Theodor komt nog even ten tonele en er is aandacht voor Vliegtuigbouw in Bergen op Zoom.
21 maart 2016

Waterschans 2016-I

In de eerste Waterschans van 2016 staat markies Carl Theodor centraal. In dit bericht heeft u vast een voorproefje van de artikelen.