10 januari 2020

Wad ’n otskaai

Dialectwoorden zijn voor de 'autochtonen' onmiddellijk herkenbaar...., of niet! De verbazing van een groep cursisten op de School voor geschiedenis over bovenstaande uitdrukking leidde tot een kleine speurtocht met een wat verrassend resultaat.
15 april 2016

Addedadamaalal?

Na de ALV op 13 april 2016 werd in een Bergs sfeertje (en dialect) uitleg gegeven over het Bergs dialect. Leerzaam voor leden met een afstamming van elders, maar minstens zo leutig voor de autochtone Bergenaar. Het werd een reclame-uurtje voor module 17 van de School voor Geschiedenis.