25 september 2014

Gehuchtenplan, derde bijeenkomst

Op 23 september is in een (bijna) plenaire zitting van de werkgroep besproken dat wordt begonnen met twee pilots, om de omvang en inspanning van de operatie te onderzoeken en toch op vrij korte termijn iets kunnen presenteren. De pilot-locaties voor het gehuchtenplan zijn Oud Borgvliet en Zoutendam (Halsteren).
26 juni 2014

Gehuchtenplan, eerste bijeenkomst

De werkgroep gehuchtenplan is op 25 juni voor het eerst bijeen geweest. Doel is om, op een vraag vanuit de Raad, (verdwenen) gehuchten in de gemeente Bergen op Zoom weer zichtbaar te maken.
2 mei 2013

BoZilver, een nieuw project

Tijdens de afgelopen ALV heeft Klaas Hielkema zijn plan voor een boek over Bergs zilver toegelicht. Het is weinig gekend maar in de stad zijn eeuwen lang zilversmeden actief geweest. Voor dit project zoekt hij vrijwilligers, met name om mee te helpen met het archiefonderzoek.