29 september 2021

Agenda algemene ledenvergadering 2021

Op woensdagavond 13 oktober 2021 zal de wegens Covid-19 uitgestelde ALV plaatsvinden in de Ontmoetingskerk. Dit bericht is aangevuld met de herziene statuten en huishoudelijk reglement.
26 augustus 2020

Algemene ledenvergadering 2020

Op woensdagavond 30 september 2020 zal de wegens Covid-19 uitgestelde ALV plaatsvinden in de Ontmoetingskerk. De kerk heeft een capaciteit van max. 80 personen, hierdoor is het essentieel u vooraf aan te melden.
6 april 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering zal geen doorgang vinden op 15 april 2020. De vergadering zal op een later moment plaats vinden. De stukken zijn wel gereed en terug te lezen op de website.
19 augustus 2019

Verslag van de ALV 2019

Op woensdag 10 april 2019 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Het verslag van de vergadering is nu ook terug te lezen.
30 maart 2019

Algemene Ledenvergadering 2019

Woensdag 10 april vind de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaats in de Ontmoetingskerk. De agenda is vast in te zien op de site. De overige stukken volgen op korte termijn.
14 april 2016

Mutaties in bestuur en werkgroepen

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 13 april hebben de aanwezige leden ingestemd met de benoeming van drie nieuwe leden en de herbenoeming van een lid.
9 september 2015

Vacatures bestuur

Het bestuur van de Geschiedkundige Kring is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een tweetal nieuwe bestuursleden.
10 mei 2015

Bestuursmutaties

Twee markante leden van het bestuur verlieten na de statutair maximale termijn hun zetel. Zij werden door de voorzitter bij hun afscheid nog eens extra in het zonnetje gezet.
28 oktober 2014

Oproep nieuwe bestuursleden

Wegens het aflopen van de bestuursperiode van Greetje Hage en Hilde van den IJssel is het bestuur op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden.