Vanwege de Corona pandemie zal de Algemene Ledenvergadering uiteraard geen doorgang vinden op woensdag 15 april 2020. De vergadering zal naar een latere datum verplaatst worden. Het bestuur zal hier t.z.t. een datum voor prikken.

De stukken voor de ALV zijn wel gereed en hier terug te lezen.

De stukken voor de ALV:

De agenda  voor de Algemene Ledenvergadering.

Het jaarverslag over het 51e verenigingsjaar.

De financiële Jaarstukken van 2019 en begroting voor 2021.

Het verslag van de ALV d.d. 10 april 2019.

Vergelijkbare berichten