De Algemene ledenvergadering wordt op dinsdag 16 april gehouden in de Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom.

 

De stukken voor de ALV:

De agenda van de ALV.

Het jaarverslag over het 45e verenigingsjaar.

De financiële Jaarstukken van 2013 en begroting voor 2014-2015.

 

Het verslag van de ALV d.d. 23 april 2013.

Vergelijkbare berichten