Zoals in de ALV is gemeld heeft de beoogde nieuwe penningmeester door gewijzigde arbeidsomstandigheden te elfder ure moeten besluiten zijn kandidatuur in te trekken. Dit heeft tot een last minute opstelling van de cijfers geleid waar een paar omissies in waren geslopen. In de ALV is de heer Bas van Gent voorgedragen en benoemd als nieuwe penningmeester. De heer Van Gent is na terugkeer van zijn vakantie in de cijfers gedoken, bijgevoegd kunt u het herziene financiële verslag 2023 en een toelichting op de wijzigingen inzien.

De notulen van de ALV van 17 april 2024 zijn ook reeds in te zien.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *