In april 2021 zal secretaris Sjef de Wit statutair gezien aftreden.
Hij is dan maximaal aantal jaren in functie geweest. Het bestuur heeft een profielschets gemaakt en roept belangstellenden op voor de functie van secretaris.

Alle functies binnen de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom worden vervuld op vrijwillige basis en zijn dus onbezoldigd.
Hebt u belangstelling voor deze functie, dan nodigen wij u uit dit kenbaar te maken bij de secretaris van de Kring, Sjef de Wit, bij voorkeur per e-mail: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl of telefonisch: 06-53604210. Hij zal dan de profielschets toesturen en informatie verstrekken over de procedure. U heeft tot 31 januari 2021 de tijd om de profielschets op te vragen en zich te melden als mogelijke kandidaat voor deze vacature.
Voor meer informatie m.b.t. de functie kunt u ook contact opnemen met Sjef de Wit. Hij kan u informeren over de gang van zaken op dit moment. Vanzelfsprekend zal ook het bestuur actief op zoek gaan naar een kandidaat voor deze vacature.

Vergelijkbare berichten