In het voorjaar heeft het bestuur van de Geschiedkundige Kring samen met de redactie van De Waterschans een enquête onder de leden verspreid om inzicht te krijgen over de waardering voor De  Waterschans en Website. De resultaten kunt u hier inzien: GK Lezersonderzoek 2013.

De resultaten laten bovenal zien dat de lezers van De Waterschans erg tevreden zijn over hun blad. De redactie kan dit als een stevig compliment opvatten. Ook de bezoekers van de websites zijn tevreden over vorm en inhoud. Als bestuur zijn we dan ook blij met deze uitkomsten. Bij een dermate gunstige beoordeling is het altijd een uitdaging om nog verbeterpunten te kunnen onderkennen. De redactie en het bestuur hebben uw reacties en individuele opmerkingen uitgebreid besproken. Enkele onderwerpen zouden wij graag nader toelichten.

Notenapparaat   

Een aantal lezers heeft een opmerking gemaakt over het gebruik van een notenapparaat. Daarbij is  onder meer de suggestie gedaan om de noten op de website te plaatsen of zelfs helemaal niet te publiceren. Graag leg ik u uit waarom redactie en bestuur unaniem hebben besloten om de situatie te laten zoals hij is. De Waterschans streeft ernaar een wetenschappelijk tijdschrift te zijn. Daarbij is het gebruik van noten onontbeerlijk ter onderbouwing van gedane uitspraken. Bovendien kan de geïnteresseerde lezer het notenapparaat gebruiken als verwijzing naar andere bronnen over hetzelfde onderwerp. Plaatsing op de website is daarbij niet acceptabel. Niet alleen zijn er lezers onder ons die de website niet of in mindere mate bezoeken, maar bovendien zou men dan, al lezende, bij voortduring moeten switchen tussen computer en tijdschrift. Dat werkt niet erg uitnodigend.

Onderwerpen

Uit de enquête kwam een voorkeur voor traditionele onderwerpen zoals archeologie en architectuur naar voren, waarbij ook concrete suggesties en ideeën zijn aangedragen. Vanzelfsprekend zal de redactie de komende edities van De Waterschans  proberen aan uw wensen te voldoen, maar dat is niet altijd even makkelijk. Zo is bijvoorbeeld cartografie meerdere malen genoemd. Echter het aantal mensen binnen ons netwerk dat deskundig is op het gebied van Bergse cartografie en de tijd heeft om daar over te schrijven, is uitermate dun bezaaid. Zo hier en daar heeft de redactie wat dat betreft dus nog wel een uitdaging.

Vaste rubrieken          

U kunt er verzekerd van zijn dat de vaste rubrieken als de columns van de voorzitter en de hoofdredacteur, alsmede de bestuursmededelingen hun vaste plaats in De Waterschans behouden en niet zullen ‘verdwijnen’ richting website. Immers wat zou ons tijdschrift zonder dergelijke informatie  voor de leden zijn?

Diversen

De redactie streeft ernaar per Waterschans afwisseling aan te brengen in onderwerp, lengte en diepgang van de artikelen. Blijkens de uitslag wordt dat door u onderkend en gewaardeerd. De beslissing om een lang artikel al dan niet op te splitsen over twee opeenvolgende nummers zal daarbij iedere keer opnieuw zorgvuldig worden afgewogen.

U beleeft kennelijk veel plezier aan themanummers en daar zijn we blij mee, want er zijn er maar liefst twee in voorbereiding. Het is in 2014 precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ondanks de Nederlandse neutraliteit heeft dat ingrijpende gevolgen gehad voor Bergen op Zoom vanwege de komst van vele tienduizenden Belgische vluchtelingen. Reden genoeg om Waterschans II-2014 geheel aan dit onderwerp te wijden. Daarnaast zijn er plannen om ook van Waterschans III een themanummer te maken. Inhoudelijke mededelingen daarover volgen wanneer het concept wat verder uitgewerkt is.

Tot slot

De uitermate positieve resultaten van de enquête geven de redactie de bevestiging dat onze inzet en aanpak kennelijk gewaardeerd worden. Dat is natuurlijk geen vrijbrief om vanaf nu op onze lauweren te gaan rusten. Elke Waterschans weer blijven we scherp op vormgeving en inhoud. Suggesties en opbouwende kritiek om ons tijdschrift nog mooier te maken, blijven altijd van harte welkom.

Vergelijkbare berichten