De Algemene ledenvergadering is op dinsdag 24 april 2012 gehouden in de Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom.

De stukken t.b.v. de ALV:

De agenda van de ALV Het jaarverslag over 2011, het 43e verenigingsjaar. De financiële stukken Het verslag van de ALV van 2012

Vergelijkbare berichten