Na het huishoudelijk deel van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 april a.s. houdt Thomas G. Maes een lezing voor ons over zijn onlangs verschenen boek ‘Antwerpen 1914’ .
Onder grote publieke belangstelling mocht de Burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever,  het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Thomas Maes - Antwerpen 1914
Thomas Maes – Antwerpen 1914

Het verhaal van de belegering en de Val van Antwerpen in de eerste maanden van de Grote Oorlog is de voorbije honderd jaar grotendeels vergeten. Weinig mensen weten dat het eerste grote Belgische slagveld van de Eerste Wereldoorlog, met loopgraven en artillerieduels, heldenmoed en nutteloze offers rond Antwerpen lag.
Antwerpen 1914 vertelt het verhaal van een stad die tijdens de eerste oorlogsmaanden hoofdstad van België werd, een stad die dankzij twee grote fortengordels onneembaar werd geacht. Toen Duitse troepen begin augustus België binnenvielen, veroverden ze in een mum van tijd de ene stad na de andere. Maar voor Antwerpen werden ze tot staan gebracht. En ook al duurde de slag rond Antwerpen maar enkele weken, toch zou dit het verdere verloop van de oorlog bepalen.
Antwerpen 1914 is niet alleen het verhaal van militaire strategieën, bevelhebbers en politieke intriges. Het is vooral een verhaal over mensen, hun angsten en hun hoop. Naast achtergrondinformatie en historische duiding bevat dit boek een uniek en meeslepend tijdsdocument: het dagboek van de kunstcriticus Jozef Muls.
Het boek is een herdenking die de schaduwzijde van de oorlog beklemtoont en tegelijkertijd focust op de noodzaak aan vrede.

Wij hebben Thomas Maes bereid gevonden zijn verhaal over de Eerste Wereldoorlog met ons in een lezing te delen. Als uitgangspunt zal hij de vraag nemen: waarom stonden er in 1914 plots enkele honderdduizenden Belgen en Antwerpenaars aan de stadspoorten van Bergen op Zoom?

Thomas Maes is Vlaming en jurist bij de Raad van State in België. Hij ontdekte een passie voor historisch onderzoek en publiceert juridische artikelen.
Hij zal die avond een aantal exemplaren van zijn boeken meebrengen, zodat liefhebbers deze kunnen kopen.

Het belooft een boeiende lezing te worden, waarvoor wij u graag uitnodigen. Ook introducés zijn vanaf ca. 20.30 uur van harte welkom.

In verband met de capaciteit van de zaal verzoeken wij u uw aanwezigheid en die van eventuele introducés bij de lezing te melden vóór maandag 7 april 2014, bij voorkeur per e-mail: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl. (eventueel per telefoon 0164-243144)

Vergelijkbare berichten