Op woensdag 10 april 2019 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens de ALV is onder andere teruggekeken op het afgelopen jubileumjaar. Ten aanzien van de financiën is er een kleine correctie doorgevoerd. In het verslag kunt u dit teruglezen.

Daarnaast heeft u ongetwijfeld de nieuwsbrieven bijgevoegd bij De Waterschans gezien en/of gelezen. De andere vormgeving zal u niet ontgaan zijn. Zo zal er in het nieuwe bestuursjaar worden gekeken naar de vormgeving van de uitingen van de Kring. Wat overigens niet wil zeggen dat het daadwerkelijk gaat wijzigen.

Het verslag van de vergadering is nu hier terug te lezen.

 

 

Vergelijkbare berichten