Via het CHO (Cultuur Historisch Overlegplatform Bergen op Zoom)  is alle erfgoedorganisaties in de gemeente Bergen op Zoom gevraagd welke personen bereid zouden zijn tot deelname aan een werkgroep om samen met gemeenteambtenaren onderdelen van het Uitvoeringsplan materieel Erfgoed voor te bereiden. Gestart wordt met een antwoord op een vraag vanuit de Raad om (verdwenen) gehuchten in de gemeente Bergen op Zoom weer zichtbaar te maken. Dat verklaart de titel van dit bericht.
De werkgroep is thans als volgt samengesteld:

Tom van Eekelen (gemBoZ)
Joyce de Crom (gemBoZ)
Ria Weyts (diverse, w.o. HIK, VB)
Elvira Adriaansen (Scherminckel)
John Kruis (Halchterth)
Eric Goossen (namens CHO)
Ad van Loon (namens CHO)

De werkgroep is op 25 juni voor het eerst bijeen geweest.
Tijdens deze ‘oprichtingsvergadering’ is de projectopzet besproken, en bekeken hoe deze materie zal worden benaderd.
Op de eerste plaats zal dubbel werk worden vermeden. Daarom zal voor de inventarisatie contact worden gezocht met deskundigen die op dit gebied al werk hebben gedaan. Daarnaast wordt ook eigen materiaal verzameld.
In de bespreking is duidelijk geworden dat de geografische begrenzing dan wel duidelijk mag zijn, maar dat de projectomvang daarmee nog niet is bepaald. Niet altijd is duidelijk of een ‘plaats op de kaart’ een dorp, gehucht, bijzondere plaats, of orientatiepunt is geweest. Denk bijvoorbeeld aan ‘De Poort’, dat zelfs met blauwe (Halsterse) gemeenteborden aan het Bergse begin van de Halsterseweg lag/ligt. De inventarisatie zal daarom breed worden opgezet, waarbij namen van plaatsen worden gecategoriseerd.

Ook rondom Bergen op Zoom zijn vele dorpen verdwenen. Op deze kaart is een aantal weergegeven. Born: Esri.nl

Dit systeem moet de basis vormen voor de wijze waarop de verschillende categorieën zichtbaar kunnen worden gemaakt. Daarvoor zijn meerdere methoden denkbaar, die alle een kostenplaatje met zich meebrengen. Bij voorbaat moet er niet van worden uit gegaan dat de hele verzameling ook ‘op straat’ zichtbaar zal worden. Pas nadat een volledig te achten overzicht beschikbaar is, wordt verder nagedacht over de uitvoering.

Meer info

Voor wie verder wil kijken dan de omgeving van Bergen op Zoom, is deze site de moeite waard. En als u wilt zien wat er in de gehele provincie Zeeland aan dorpen is verdwenen vraag dan eens dit document en dit en dit eens op. Hierin zijn maar liefst 117 namen vermeld, waarvan een aantal in de straatnamen op de Bergse Plaat wordt herinnerd.

AvL

Een overzicht van in de provincie Zeeland verdwenen dorpen. Bron: scez
Een overzicht van in de provincie Zeeland verdwenen dorpen. Bron: scez

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *