In de tweede bijeenkomst op 23 juli is volgens plan contact met deskundigen gemaakt om in beeld te brengen wat al gedaan is in ander verband. Marco Vermunt gaf tijdens deze bijeenkomst een uitleg van de archeologische ‘waardenkaart’ van de gemeente. Op de kaart kun je in een oogopslag zien waar je binnen de gemeente archeologische sporen kunt verwachten. Diezelfde aanduidingen hebben dus ook te maken met de (verdwenen) dorpen, gehuchten en belangwekkende plaatsen in dit gebied. (deze kaart is overigens (nog) niet op de gemeentelijke website te vinden)
Uit overleg met Cees Vanwesenbeeck blijkt dat deze geen mogelijkheid ziet om rechtstreeks bij de activiteit van deze projectgroep betrokken te zijn. Wel zegt hij toe dat de resultaten van zijn nog lopende onderzoek naar dorpen en gehuchten in de gemeente BoZ beschikbaar komen voor deze groep. Dat zal echter niet eerder dan het najaar zijn.
Tom van Eekelen geeft aan dat in de gemeente Eindhoven een gelijkaardig project op waardering en bewondering binnen en buiten deze gemeente is ‘getracteerd’. Het is dan ook de moeite waard om kennis te nemen van hetgeen daar werd geproduceerd.
Omdat de omvang cq diepgang van het project mogelijk pas tijdens de voorgang echt duidelijk wordt, is op voorstel van Marco Vermunt ingestemd met het aanwijzen van twee deelprojecten, waarin het nagestreefde eindresultaat voor een klein gebied zal worden uitgewerkt. Daarmee kunnen de (materiële) consequenties van het plan en de gevolgde werkwijze op relatief korte termijn aan de gemeenteraad duidelijk worden gemaakt. De plaats van deze twee deelprojecten zal nog worden gekozen. Het verdient de voorkeur om daar lokaties voor te kiezen die bij voorbaat een aanvulling op bestaande informatie vormen.
Volgende bijeenkomst is gepland op 23 september 2014
AvL

Vergelijkbare berichten