Vorige nieuwsbrief

Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom

Met vreugde en – zeker ook – met trots stel ik u graag de leden van ons kersverse
Comité van Aanbeveling voor. In alfabetische volgorde:

Prof.dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk
Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant
Prof.dr. A.M. (Jos) Koldeweij
Hoogleraar Kunstgeschiedenis v.d. Middeleeuwen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. C.M. (Charles) de Mooij
Directeur Noordbrabants Museum, Den Bosch
Drs. A. (Alexander) Pechtold
Fractievoorzitter en politiek leider van D66
Dr. F.A. (Frank) Petter
Burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom
Drs. J.M.M. (Han) Polman
Commissaris van de Koning van de provincie Zeeland
Prof.dr. Leo De Ren
Hoogleraar Kunstwetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven)

Wij zijn de heren (inderdaad, alleen heren…) buitengewoon erkentelijk dat zij ons Project publiekelijk willen ondersteunen.

detail 17de-eeuwse lepel van een nog onbekende meester
detail van boven afgebeelde 17de-eeuwse lepel van een nog onbekende meester

 

Strooilepel Gerardus Verbeek 1818
Strooilepel Gerardus Verbeek 1818

Tentoonstelling Bergen op Zilver
Het bleek dat met name de voorbereidingen voor de tentoonstelling nog zo veel tijd vergen, dat het verstandig is om de opening te verschuiven naar 2017. Ook de ambitieus opgezette projecten búiten het museum maken een later tijdstip noodzakelijk. Dat is jammer, maar alles behalve onoverkomelijk. Beter heel goed en wat later, dan snijden in een breed opgezet programma.
Vanuit de gemeente Bergen op Zoom sluit het belang van een dergelijke expositie, met landelijke/internationale uitstraling, goed aan bij de ambities om het Markiezenhof als magneet voor onze stad te zien. Hiermee wordt de basis van het Project aanmerkelijk verstevigd.
In november heeft gastconservator Cees Vanwesenbeeck zijn uitgewerkte plannen voor de tentoonstelling gepresenteerd, zowel voor de Werkgroep als voor de medewerkers van het Markiezenhof. Vijftien verhaallijnen, variërend van ‘het ambacht’, ‘de smeden’ tot ‘Sint Joris’, ‘vals of echt’ en ‘verzetszilver’. Hij gaf nog eens ons ambitieniveau aan, zowel voor het hele Project als voor de tentoonstelling.

rammelaar en juslepel W Pelle, ca. 1960
rammelaar en juslepel W Pelle, ca. 1960

Reorganisatie
Bij het Markiezenhof heeft een significante reorganisatie plaatsgevonden. Sinds 1 juli is het museum onderdeel geworden van het Cultuurbedrijf van de gemeente Bergen op Zoom. Museumdirecteur Wim Reijnders werd Kwartiermaker West Brabantse Archieven i.o. Zijn plaats in onze Projectorganisatie is ingenomen door, Cees Meijer, directeur Cultuurbedrijf.
Nog een wijziging in onze Projectorganisatie: sinds 1 oktober heeft Johanna Jacobs de plaats ingenomen van Mireille Franken. Wij danken Mireille van harte voor haar activiteiten ten behoeve van ons Project en heten Johanna welkom.

Dank
Wij zijn Hans Breet van Stadszilver Antiek en een aantal particuliere schenkers zeer erkentelijk voor hun gift aan de Stichting Bergen op Zilver.

Tip
Een gift kan ook voor de schenker heel lucratief uitpakken: de Stichting Bergen op Zilver heeft namelijk de culturele ANBI-status.
Particulieren kunnen 125% van hun gift aftrekken van de inkomstenbelasting;
Bedrijven zelfs 150% van de vennootschapsbelasting.
Wij zijn u dankbaar voor uw steun aan de revival van dit vrij onbekende stukje Bergse geschiedenis en houden u graag op de hoogte van de voortgang van onze ontdekkingsreis.

Met vriendelijke groet,
Klaas Hielkema
Projectleider Bergen op Zilver Project:
“Zilver en Zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom”
www.facebook.com/bergenopzilver
www.bergenopzilver.nl
tel.: 06 53164901 of 0164 685917
Bank: NL83 RABO 0302 5917 10 t.n.v. Stichting Bergen op Zilver

Vorige nieuwsbrief

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *