Rondom de tentoonstelling ‘Voorbij IJdelheid. zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom’ vindt een viertal lezingen plaats in de hofzaal van het Markiezenhof. Voor € 27.50 heeft u een entreekaart voor alle  4 lezingen (incl. koffie/thee). Vanaf 21 maart start de voorverkoop aan de balie van het Markiezenhof. Dan zijn de entreekaarten alleen voor de gehele reeks te verkrijgen.
Merk op dat bij de laatste editie van de hofzaallezingen de kaartensets al binnen 8 dagen aan de man (en vrouw) gebracht. Dat zou dus ook met deze serie zilverlezingen kunnen gebeuren.
Indien nog voorradig, zijn vanaf 21 mei (dus na de opening van de zilvertentoonstelling) losse kaarten per lezing te koop à € 10.- per stuk.
Soms worden losse kaarten teruggebracht omdat men die avond verhinderd is. Deze worden ter plekke verkocht aan de eerstkomende. U kunt zulke kaarten niet vooraf reserveren.
Het programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 1 juni 2017

Zilver van ver

Drs. Sigrid van Roode
Sigrid van Roode is Egyptoloog en bestudeert al meer dan 15 jaar traditionele sieraden uit het Midden-Oosten en Noord Afrika. Zij schreef hierover het boek ‘Desert Silver’ In haar lezing gaat zij in op het gegeven dat in het Midden-Oosten en Noord Afrika sieraden veel meer dan alleen versiering zijn. Aan de sieraden van een vrouw is te zien waar zij vandaan komt. of ze rijk is of arm. huwbaar of al getrouwd. of ze kinderen heeft … Daarnaast vormen haar sieraden haar eigen vermogen en fungeren ze als amulet en talisman om ongeluk buiten de deur te houden. De lezing wordt aan de hand van vele prachtige voorbeelden gehouden.

Donderdag 15 juni 2017

In zilver geslagen woorden van genade

Ds. Willem Vermeulen

Doopschelp, Bergen op Zoom, Antoine Andriessen, 1921. Tongerlohuys, Roosendaal

Willem Vermeulen is sinds 1988 als predikant verbonden aan de protestantse gemeente Bergen op Zoom en heeft de Ontmoetingskerk uit 1928 als zijn werkterrein. De architect van deze kerk is Behrend Tobia Boeyinga (1886-1969). die zowel de kerk als het zilveren avondmaalservies ontwierp. De lezing gaat in op de architect en zijn oeuvre. op de vormen van avondmaalsviering in de protestantse traditie en het door Boeyinga ontworpen art-deco-servies in de Ontmoetingskerk.

 

Maandag 18 september 2017

Zilver uit Bergen op Zoom: echt en vals

Drs. Jean-Pierre van Rijen

Een zilveren drinkbeker (zie de naad in de nek) gemaakte door een Bergse zilversmid

Van Rijen is kunsthistoricus en houdt zich sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw bezig met onderzoek naar zilveren voorwerpen en heeft vele publicaties op zijn naam staan. Hij is auteur van ‘Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom’ dat na jaren onderzoek naar zilveren voorwerpen uit westelijk Noord-Brabant in mei 2017 is verschijnt. Al eerder publiceerde en doceerde hij over het schemergebied van vals en echt. In zijn lezing komen twee intrigerende facetten aan bod: wat is karakteristiek voor de stad Bergen op Zoom en is al het Bergse zilver ook werkelijk Bergs en oud? Deed een van ‘s lands beroemdste verzamelaars er verstandig aan om twee ‘Bergse’ zoutvaten te kopen? Concludeerde een conservator na de aankoop van een beker terecht: “Er is geen enkele reden te zien waarom het stuk vals zou zijn?”

 

Maandag 9 oktober 2017

Kelken en kroonjuwelen

 Pastoor Paul Verbeek

Mariabeeld met kind. Tentoongesteld in de Gertrudiskerk.

Verbeek is sinds 2013 pastoor van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Daarnaast is hij vicaris van de bisschop van Breda voor de vicariaten Middelburg en  Breda.  De lezing is een tweeluik. In het eerste gedeelte gaat hij in op de geschiedenis van de kelk de communieschaal en ander vaatwerk voor de pas gewijde priester. Het is een goede gewoonte in de rooms katholieke kerk dat een priester bij zijn wijding de kelk van zijn familie krijgt. Deze traditie zorgt voor een eigen geschiedenis en verhalen. In het tweede gedeelte staan de kroonjuwelen van het Mariabeeld van de Maria-Ommegang in Bergen op Zoom centraal. Toegelicht worden het ontwerp. de kunstenaar en de zegening ervan door paus Franciscus.

Vergelijkbare berichten