16 september 2008

Mini excursie naar de Zuidzijde Haven, Korte Meestraat en Goudenbloemstraat

De mini excursie leidde naar Zuidzijde haven 27 - 33 en Kort Meestraat 15, ofwel de panden De Hollansche Thuyn, De Swaen, De Drie Haringen, Poort van 's Lands Welvaren, Het Rheecalf en Ons Bergen.