Korter lopende activiteiten van (leden van) de Kring worden hier als projecten aangegeven. Korter lopend wil niet altijd zeggen dat een project niet langdurig van aard kan zijn, maar wel eindig in de tijd.

15 augustus 2014

Gehuchtenplan; tweede bijeenkomst

In de tweede bijeenkomst op 23 juli is volgens plan contact met deskundigen gemaakt om in beeld te brengen wat al gedaan is in ander verband. Er zullen twee deelprojecten worden uitgekozen, waarin het nagestreefde eindresultaat voor een klein gebied zal worden uitgewerkt.
10 juli 2014

Nieuwsbrief BoZilver #2, juli 2014

Het is weinig gekend maar in de stad zijn eeuwen lang zilversmeden actief geweest. Sterker nog Bergen op Zoom had zelfs tot 1807 een keurkamer. De keuring was destijds opgedragen aan de gilden.
26 juni 2014

Gehuchtenplan, eerste bijeenkomst

De werkgroep gehuchtenplan is op 25 juni voor het eerst bijeen geweest. Doel is om, op een vraag vanuit de Raad, (verdwenen) gehuchten in de gemeente Bergen op Zoom weer zichtbaar te maken.
12 maart 2014

Nieuwsbrief BoZilver #1, maart 2014

Zo’n anderhalf jaar zijn we bezig met dit project. Om zilversmeden uit het Markiezaat van Bergen op Zoom de plaats te geven die hen toekomt. Om de zilversmeden en het zilver uit het gebied te laten glanzen.
11 mei 2013

Scheldevesting, stand van zaken

Op zaterdag 11 mei 2013 presenteerde de projectleider Bert Melles aan de Vereniging Binnenstad de voortgang van het bouwplan Scheldevesting. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werden de deelnemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, wat er gebeurt met de vervuilde grond van het Nedalcoterrein en hoe sommige projectdelen door die grondhuishouding onderling gekoppeld zijn.