Cursusjaar 1 School voor Geschiedenis

€100,00 - €130,00
Docent

Het eerste jaar bestaat uit negen lesavonden plus een bijzondere stadswandeling. Na een algemene inleiding zal ingegaan worden op de nederzettingsgeschiedenis en de stadsplattegrond. gevolgd door lessen over bestuur en rechtspraak, religie, jaarmarkten en kermissen, vroege bedrijvigheid en industrie, de militaire geschiedenis en een beknopte inleiding op bouwgeschiedenis.