Module 15: Oud schrift uit de 15e en 16e eeuw

€30,00 - €39,00
Docent Yolande Kortlever

In de module Oud Schrift uit de 15e en 16e eeuw wordt tijdens drie lessen geoefend met het lezen van oud schrift uit de 15e en 16e eeuw. In iedere les wordt een stukje theorie gegeven over het schrift, het taalgebruik en de betekenis van ambtelijke teksten. Daarnaast wordt er ook beknopt aandacht gegeven aan de hulpwetenschap chronologie, belangrijk voor het dateren van middeleeuwse teksten. De deelnemers krijgen oefenteksten om die thuis voor te bereiden. Ze worden vervolgens besproken in de lessen. Zo worden er onder meer teksten gebruikt uit bestuurlijke archieven, uit notariële archieven en uit verschillende genealogische bronnen.

De module is vooral bedoeld voor mensen die zelf met onderzoek bezig zijn of van plan zijn dit te gaan doen. Dat kan genealogisch onderzoek zijn, onderzoek naar de geschiedenis van een huis of een historisch onderwerp. Na deze module kunt u in het volgende studiejaar aan een andere module oud schrift deelnemen met teksten uit de zeventiende en achttiende eeuw. Die wordt gegeven door Cees Vanwesenbeeck. Het is niet noodzakelijk om de andere module eerst te volgen, maar dit is voor beginners wel aan te raden. Over het algemeen vindt men het lezen van 17e– en 18e-eeuwse teksten gemakkelijker dan oudere teksten.
Het lezen van oude teksten is vooral een kwestie van veel oefenen. Om iedereen voldoende gelegenheid te geven tijdens de lessen een stukje tekst voor te lezen worden er niet meer dan twaalf cursisten toegelaten tot deze module.

Ben je lid van de Geschiedkundige kring, kies dan voor de optie ‘Cursist met lidmaatschap’ en vul lidmaatschapsnummer in bij het opmerkingenveld.
Ben je geen lid, kies dan cursist zonder lidmaatschap