Module 17: Bergs dialect

€30,00 - €39,00
Docent De Berregse Kamer

Deze module wordt in samenwerking met Stichting Dialectgenootschap De Berregse Kamer gegeven. Bergs dialect is het geheel van Bergse klanken, zinsintonatie, woorden, betekenissen, uitdrukkingen, zegswijzen, spreekwoorden, vaste verbindingen en grammaticale verschijnselen die afwijken van het Standaardnederlands. Sommige van die klanken, woorden enz. kunnen ook wel in andere dialecten voorkomen, maar niet in dezelfde combinatie als in het Bergs. Het dialect is een (nog steeds) levende spreektaal. Zoals het Nederlands verandert, verandert ook het Bergs dialect. Zal het dialect ooit geheel verdwijnen … ?
Om er voor te zorgen dat het rijke dialect in Bergen op Zoom niet verdwijnt onderneemt De Berregse Kamer allerlei activiteiten om het Bergs vast te leggen en levend te houden. Denk daarbij aan het Groot Berregs Diktee, het Bergs Woorden-boek en andere boekjes. De Berregse Kamer stelt tijdens de module het volgende aan de orde:

Herkomst en ontwikkeling van het Nederlands; dialect in het algemeen; Bergs dialect (vervolg); vastleggen van het dialect; schrijven van het dialect. Dialecten op de Brabantse Wal. Tijdens de bijeenkomsten zijn de deelnemers actief bezig met het Bergs dialect. Beluister het Bergs dialect en het Halsters dialect 

Ben je lid van de Geschiedkundige kring, kies dan voor de optie ‘Cursist met lidmaatschap’ en vul lidmaatschapsnummer in bij het opmerkingenveld.
Ben je geen lid, kies dan cursist zonder lidmaatschap