Module 19: Protestantisme

€30 - €39
Docent Willem Vermeulen

In de module Protestantisme wordt de ontwikkeling van deze religie besproken van de Middeleeuwen tot aan de huidige tijd van kerkkrimp. Naast de algemeen historische kerkelijke historie van reformatie staat ook de lokale en regionale plaats die het protestantisme centraal.

Deze module is daarmee een aanvulling op de les kerkgeschiedenis in het eerste jaar en de module Katholicisme (die om en om met deze module wordt gegeven).

Onderwerpen van de lessen zijn:

Les 1

Vernieuwers in de kerk.

Ontwikkelingen in Bergen op Zoom tussen 1517 – 1580.

Les 2

Tachtigjarige oorlog (1568 – 1648)

Bevoorrechte religie en het gedoogbeleid.

Les 3

Tijdvak 1829 – heden.

Het protestants onderwijs