Module 3: Kunst en Cultuur

€30 - €39
Docent Cees Vanwesenbeeck

In de module Kunst en Cultuur komen vooral onderwerpen aan bod die het leven in Bergen op Zoom vanaf de middeleeuwen tot het midden van de vorige eeuw aangenaam, leerzaam en ontspannen maakten. Kunst en cultuur verrijken het dagelijks leven, tonen vaak een afspiegeling van de ontwikkelingen in een stedelijke samenleving maar zijn soms ook een toonbeeld van macht en aanzien. Door politieke en godsdienstige ontwikkelingen zijn veel kunstuitingen verdwenen, maar wat er nog over is vertelt een boeiend verhaal. En er is over Bergen op Zoom gelukkig nog veel bewaard. Er zal in de module aandacht zijn voor schilderkunst, beeldhouwkunst, kunstopleidingen, stromingen, culturele verenigingen en volkscultuur door de eeuwen heen. Er worden ook vergelijkingen getrokken met nationale en internationale ontwikkelingen.

Op het gebied van volkscultuur wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van Vastenavond, volksfeesten en processies. Van de culturele verenigingen komen onder andere aan bod: De Rederijkerskamer De Vreughdenbloeme en het Jonck Vreughdenbloemke, het muziekcollege, de Stadstekenschool en Kunstkring Bosschaert.