Module 7: Het Markiezenhof

€30,00 - €39,00
Docent Jan Weyts

Het indrukwekkende Markiezenhof maakt nieuwsgierig. Hoe woonden en werkten er in de loop van de voorbije vijfhonderd jaar de adellijke lieden, hun hofhouding en ambtenaren, maar ook de militairen, want ruim honderdvijftig jaar leefden er soldaten. Zijn er meer van die stadspaleizen en waarin komen die overeen? Hoe was het stadspaleis gemeubileerd? Welke verhalen zijn er aan het gebouw verbonden, moord en doodslag, inbraken, branden? Wat dacht u van de Franse gewonden die in maart 1814 uit protest hun kribben in brand staken!

In deze module Markiezenhof krijgt u op deze en andere vragen antwoord, wordt uw kennis verrijkt en uw verbeelding geprikkeld.

Ben je lid van de Geschiedkundige kring, kies dan voor de optie ‘Cursist met lidmaatschap’ en vul lidmaatschapsnummer in bij het opmerkingenveld.
Ben je geen lid, kies dan cursist zonder lidmaatschap

Beschrijving

Invalshoeken

In deze module gebruikt de docent vier invalshoeken om u over de geschiedenis van dit stadspaleis zo volledig mogelijk te informeren.

1. De plaats van het Markiezenhof te midden van de andere stadspaleizen.

Het Markiezenhof is bedoeld als stadspaleis voor de heren en later de markiezen van Bergen op Zoom. Leden van de familie Van Glymes. In zijn tijd was het bepaald geen uniek gebouw. In de Zuidelijke Nederlanden waren er zeker nog vijftien van dergelijke gebouwen. De Van Glymessen bezaten er twee: een in Bergen op Zoom en een in Brussel. In dit deel van de module verkennen de docenten met u de overeenkomsten en de verschillen.

2. De uiteenlopende functies van het gebouw.

Reeds vanaf de bouw vervulde het Markiezenhof meerdere functies: woonpaleis voor de heren en markiezen, archief en kantoor voor het markiezaat, bureau van het hoogste rechtscollege. In de loop van de eeuwen wisselden deze functies naar gelang de familiale, politieke en economische omstandigheden veranderden. Deze functiewisselingen zijn nauw verbonden met de algemene, regionale en lokale geschiedenis.

3. De bouwgeschiedenis.

De bouwgeschiedenis mag natuurlijk niet ontbreken bij de te behandelen onderwerpen. In aansluiting op de twee voorgaande punten levert de bouwgeschiedenis verrassende informatie op.

4. Het gebruik en de inrichting.

Een gebouw als het Markiezenhof werd altijd intensief gebruikt. In de tijd van de markiezen, in de periode dat de militairen er huisden en in het tijdvak daartussen. Het gebouw veranderde niet zo vreselijk veel maar het gebruik en de inrichting wel.

Deze vier invalshoeken komen op de eerste twee bijeenkomsten aan bod. De derde bijeenkomst is een excursie naar het Markiezenhof op een zaterdagmorgen van 11 tot 13 uur. U kunt dan het geleerde in praktijk brengen. U komt bovendien, wanneer het ons gaat lukken, ook op plaatsen waar bezoekers normaal geen toegang hebben.