Bergen op Zoom als militaire stad

Weinig steden in Nederland kunnen bogen op een zo oude, diverse en roemrijke geschiedenis als Bergen op Zoom. Tijdens de tachtigjarige oorlog heeft de stad meerdere spaanse belegeringen doorstaan, waarvan die uit 1622 beroemd is geworden. (Merck toch hoe Sterck). In de 18e eeuw was het een van de sterkste vestingen van Europa. Nr 16 uit brochurereeks Sectie Militaire Geschiedenis uitgegeven door de Koninklijke landmacht.
Deze studie is verschenen ter gelegenheid van de sluiting van de laatste kazerne in Bergen op Zoom, de Cort Heyligers. Met die sluiting is officieel een einde gekomen aan de rijke militaire geschiedenis van onze stad. De publicatie is daarom van groot belang omdat het de militaire aspecten van de Bergse geschiedenis in één doorlopende lijn beschrijft.
ISBN 90-70677-43-1
Ledengeschenk 1996

Categorie: