Bergen op Zoom, gebouwd en beschouwd

Prijs is inclusief €3,95 verzendkosten.
Uitgave ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de heerlijkheid van Stad en Land van Bergen op Zoom.
Studies over stads en stadsbeeld. Wat in het verleden werd gebouwd en als waardevol monument bewaard, verdient een beschouwing van wetenschappelijke allure. De bijdragen aan deze publicatie voldoen alle aan deze verwachting.

    • Het Markiezenhof te Bergen op Zoom door prof Dr Ir R. Meischke
    • Vorming en voortbestaan van het middeleeuwse stadsbeeld door Dr W.A. van Ham
    • Wederwaardigheden van kleine en grote monumenten door Ir. JLC Weyts
    • Bijdragen tot de geschiedenis van de Sint-Gertrudiskerk door prof Dr CJAC Peeters

Ledengeschenk 1987

Categorieën: ,