Kwartierstatenboek no.1

De Werkgroep Genealogie stelde dit eerste kwartierstatenboek van een aantal Bergse personen samen. Bekende, maar ook minder bekende namen. Het is verrassend om te zien hoeveel Bergse familienamen in de kwartierstaten voorbij komen. De samenstellers hebben zich niet beperkt tot het opstellen van eenvoudige stamreeksen. Belangrijke bronnen zijn ontsloten, en middels lezingen en cursussen is de kennis gedeeld en werden anderen enthousiast gemaakt voor dit onderzoek. Het resultaat tot nog toe is een boek met genealogische informatie, maar tevens informatieve en soms smakelijke verhalen over bekende Bergse families.
Het boek vormt een genoegen voor Bergenaren, die veel zullen herkennen, en wellicht ook de stap maken om zulkk onderzoek te gaan doen.
ISBN 90 73437 22 9
Ledengeschenk 2002

Haal dit boek op (pdf)

Categorieën: ,