Het bestuur

De Geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op Zoom is een statutaire vereniging met rechtspersoonlijkheid. Deze vereniging heeft dan ook een bestuur dat is samengesteld uit door de leden gekozen onbezoldigde bestuursleden. Deze bestuursleden hebben via onderliggende werkgroepen meestal ook andere functies binnen de organisatie van de Geschiedkundige Kring.

De Geschiedkundige Kring heeft een ANBI status, alle informatie daaromtrent kunt u hier inzien.

De doelstellingen van de Geschiedkundige Kring kunt u hier inzien.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Het bestuur van de Geschiedkundige Kring vanaf 24-04-2015. vlnr Marc van der Steen, Jos van Rijn (penn), Jan Hopstaken, Joost de Graauw (vz), Laurijs Weyts, Sjef de Wit (secr), Jan van Tienen, Ria Huisman. Een nieuwe foto zal spoedig volgen.

Overige bestuursleden:

  • Rob Franssen
  • Jan Hopstaken
  • Ria Huisman
  • Flores Remijn
  • Willem van Rooij
  • Marc van der Steen

De ledenadministratie wordt gevoerd door de penningmeester.