Weekmarkt 100 jaar

De beeldbank van het Markiezenhof dateert deze foto op oktober1955. Klopt dat ook?

De beeldbank van het Markiezenhof dateert deze foto op oktober 1955

De weekmarkt in Bergen op Zoom bestaat dit jaar 100 jaar. BNdeStem wijdde er in april een artikel aan. De Krabbenfoor is dus maar een jonkie. De weekmarkt startte aanvankelijk op de Grote Markt. In het artikel wordt gesteld dat deze markt na demping van de kaai van de Grote Markt daarheen verhuisde.
Toch zijn er mensen die zich menen te herinneren dat de weekmarkt niet alleen op de Grote Markt, maar gedeeltelijk ook op de Vismarkt (St Catharinaplein) stond. Ook zou deze weekmarkt volgens diezelfde herinneringen tot in de jaren ’60 op deze beide pleinen hebben gestaan en pas daarna naar de kaai (officieel: Gedempte Haven)  zijn verhuisd.
Hoe zat dat nou, en wanneer heeft die verhuizing nou écht plaatsgevonden? De redactie van de website is benieuwd of de lezers hier meer duidelijkheid over kunnen brengen door bijvoorbeeld wat concreter data of krantenberichten over deze verhuizing aan te leveren.
Wilt u meer foto’s van de weekmarkt door de jaren heen bekijken, ga dan eens naar de beeldbank van het Markiezenhof door gewoon op de tekst te klikken. Er is veel leuks te zien. Zoals een stukje sluikreclame door fotograaf Magnée, die op de hoek van de Zuivelstraat gevestigd was. Bekijkt u deze foto maar eens goed.

En dan is er nog een tweede foto. Deze stamt van een briefkaart (of een als zodanig gebruikte foto) die in 1933 is verzonden. De opname is dus ten laatste van dat jaar. Hier zien we warempel marktkramen in de Lievevrouwestraat. Was dit eenmalig, of kwam dit vaker voor? De kermis maakte destijds immers ook gebruik van de Grote Markt en Vismarkt. Het aanwezige publiek op de foto wekt niet de indruk dat het om een bijzondere gelegenheid gaat. En van wanneer dateert deze foto eigenlijk? (klik op de foto voor een vergrote weergave)

De weekmarkt in de Lievevrouwestraat. Is dit een eenmalige gebeurtenis, of kwam dit vaker voor?

De weekmarkt in de Lievevrouwestraat. Is dit een eenmalige gebeurtenis, of kwam dit vaker voor?

Wat betreft de datum van de opname is er wel het een en ander op de foto te zien. De uithangborden vertellen iets. Links is onder meer een bord van Singer naaimachines te zien, en aan de rechterwand hangt warempel een klok aan de muur. Een klok á la de klok van Andriessen aan de Bosstraat, of…. ? Gezien de wijze waarop de marktbezoekers gekleed zijn kan 1933 als jaar van deze opname aardig kloppen. De twee fietsen ter hoogte van de sociëteit zien er niet echt bijzonder uit. Vooraan is nog juist een militair te zien. Diens uniform kan voor deskundigen ook bijdragen aan de datering. Er woonde trouwens een dergelijke functionaris in een van de woningen aan de linkse kant van de Lievevrouwestraat (waar het Singer uithangbord te zien is). Het is niet onmogelijk dat het deze persoon betreft, die zijn woning heeft verlaten onderweg naar zijn werk. Mocht het inderdaad om deze persoon gaan, dan is er vast nog méér bekend bij de lezers!
Kortom; als u meent iets over deze foto en de daarop zichtbare details te kunnen vertellen, schroom dan niet om de onderaan deze pagina staande mogelijkheid te gebruiken om uw reactie achter te laten. Samen weten we meer dan alleen, en dragen we bij aan de verdere vastlegging van de geschiedenis van Bergen op Zoom.

Gastelse kaart 1565 gedraaide uitsnede

De oudste kaarten van West Brabant

Jan Symonsz. Indervelde maakte in 1565 een kaart van het noordwestelijke deel van West Brabant. Deze kaart raakte verloren of vergeten, en werd door kort voor de Tweede Wereldoorlog door Frans Akkermans uit Oud Gastel teruggevonden. Sindsdien heet deze kaart de 'Gastelse kaart'. In 1590 maakte dezelfde Indervelde een tweede kaart van hetzelfde gebied, die opmerkelijk verschilt van de eerste. Er zit bovendien een bijzonder verhaal aan vast. Beide kaarten kunt u trouwens downloaden.

Lees verder

Bergen op Zoom, een rijke stad

Een voor alle Bergenaren overbekende melodie

Een voor alle Bergenaren (of beter nog: Nederlanders) overbekende melodie

De stad Bergen op Zoom kent een lange en veelzijdige geschiedenis. Dat weerspiegelt zich heden ten dage nog in het gehele centrum. Bij een eerste bezoek vallen de oudste monumenten zoals de 13e eeuwse Gertrudiskerk en Gevangenpoort en het 15e eeuwse Markiezenhof het eerst in het oog. Het stratenplan vertelt eveneens een verhaal, net als de meer dan 800 rijks en gemeentelijke monumenten die zich langs deze straten in de binnenstad scharen. ‘Een stad als een huis’, zo kenschetste Korneel Slootmans de warme sfeer die het centrum de bezoeker biedt.KIjkt u eens rond via deze koppeling.
De stadsuitbreidingen die mogelijk werden door de ontmanteling van de enorme vesting van Menno van Coehoorn, zijn op een haast organische wijze aan dit oude centrum aangesloten. De op de vrijgekomen terreinen aangelegde singels verraden nog de oorspronkelijke omvang van de stad die tot omstreeks 1870 onveranderd is gebleven.
Vele erfgoedorganisaties in de gemeente zijn actief om wat van het verleden te vinden is in bodem, archieven, gebouwen, maar ook taal en tradities,  opnieuw zichtbaar te maken en te houden, waar nodig aan te vullen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. De Geschiedkundige Kring is onder deze organisaties bepaald niet de geringste.
Bergen op Zoom kan bogen op een complete bibliotheek aan publicaties over haar geschiedenis; de Geschiedkundige Kring heeft hier tijdens haar bestaan zeker een boekenplank aan bijgedragen. Het kwartaaltijdschrift van de Kring De Waterschans is eveneens een geweldige bron van informatie. De School voor Geschiedenis laat geïnteresseerden kennis maken met het boeiende en veelzijdige verleden van de stad waarin het zo gemakkelijk is om je er thuis te voelen.
Of, zoals Bert Bevers het in een der ‘Stenen Strofen’ verwoordde:

Niets blijft, behalve toch het idee:
Je hoeft hier niet geboren te zijn om hier vandaan te willen komen

De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom

De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom richt zich op bevorderen van kennis met betrekking tot de geschiedenis van westelijk Noord Brabant, en van het Markiezaat Bergen op Zoom in het bijzonder en richt zich daarbij vooral, maar niet uitsluitend, op de bewoners van het bedoelde gebied.

Lid worden?Meer informatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

De Waterschans

waterschansenDe Waterschans is het kwartaaltijdschrift van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Een tijdschrift dat door zijn boeiende en tijdloze artikelen door velen beschouwd en behandeld wordt als een voortdurend groeiend naslagwerk.
Het blad wordt uitgegeven voor iedereen met interesse in de geschiedenis van Bergen op Zoom en omgeving doch voor leden van de Geschiedkundige Kring in het bijzonder. Leden van de Kring krijgen met hun lidmaatschap namelijk automatisch een abonnement op het blad.
Niet-leden kunnen losse nummers aanschaffen bij de boekhandels Quist en van de Kreek, VVV en het Markiezenhof. Ook kunnen losse nummers worden besteld via de penningmeester. Maar lid worden van de Geschiedkundige Kring is natuurlijk een veel slimmere keuze.
De Waterschans publiceert lezenswaardige wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van Stad en Land van Bergen op Zoom. Thema’s die aan bod komen zijn: geschiedenis, archeologie, monumentenzorg, genealogie, volkscultuur en devotie, oral history, cultuurhistorie en kunsthistorie. De Kring kent onder zijn leden een dermate hoeveelheid collectieve en individuele deskundigheid dat het merendeel van deze artikelen door een of meer leden kan worden samengesteld. Voor bijzondere onderwerpen worden echter ook bijdragen van andere deskundigen opgenomen.

Klik op de afbeelding om de index te openen

Klik op de afbeelding om de index te openen

Voorts vindt de lezer er boek- en tijdschriftenbesprekingen, aankondigingen van nieuwe activiteiten en diensten van de Kring.

Inhoud meest recente editieklik hier

Oudere edities van het tijdschrift inzien?  Ga naar het tabblad Waterschans index voor meer informatie en selectiemogelijkheden of klik op de afbeelding hiernaast voor een directe toegang.

Als gevolg van de organisatorische veranderingen bij het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom en de samenvoeging van de Westbrabantse archieven is de Waterschans niet meer op de tot nog toe gebruikelijke wijze toegankelijk. Voortaan heeft het archief een eigen website. Het zoeken naar afbeeldingen in de beeldbank en artikelen in de Waterschans gaat via een ander zoekscherm. Eén van de gevolgen is dat de koppelingen in hier getoonde index niet meer werken. Er wordt naar gestreefd om dit euvel zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Geschiedkundige kring Bergen op Zoom op Instagram

We kijken niet alleen naar het verleden! Dus, zoals het hoort, hebben we een instagram account aangemaakt waarop we foto’s van excursies, bijeenkomsten, lezingen etc. posten. Volg ons op www.instagram.com/geschiedkundigekring, of bekijk de laatste foto’s hier op onze website.

parade-school-1921School voor Geschiedenis

De School voor Geschiedenis is de jongste loot aan de boom van de Geschiedkundige Kring. De School biedt cursisten de gelegenheid om kennis te maken met de geschiedenis van stad en ommeland van Bergen op Zoom, in de context van de regionale en internationale geschiedenis.

De lessen worden verzorgd door vakbekwame docenten met ruime kennis in de verschillende vakgebieden. Na 2 cursusjaren van 10 lessen elk kunnen de cursisten zich met de keuzemodules nog jaren lang verder verdiepen in de geschiedenis van Bergen op Zoom.

Informatie over de docenten, de lessen, modules en hoe u zich in kunt schrijven vind u onder het kopje School voor Geschiedenis.

Meer informatieover de School voor Geschiedenis