Bergen op Zoom, een rijke stad

Een voor alle Bergenaren overbekende melodie

Een voor alle Bergenaren (of beter nog: Nederlanders) overbekende melodie. Klik op de afbeelding voor muziekblad, en op  de muzieksleutel om te beluisteren

De stad Bergen op Zoom kent een lange en veelzijdige geschiedenis. Dat weerspiegelt zich heden ten dage nog in het gehele centrum. Bij een eerste bezoek vallen de oudste monumenten zoals de 13e eeuwse Gertrudiskerk en Gevangenpoort en het 15e eeuwse Markiezenhof het eerst in het oog. Het stratenplan vertelt eveneens een verhaal, net als de meer dan 800 rijks en gemeentelijke monumenten die zich langs deze straten in de binnenstad scharen. ‘Een stad als een huis’, zo kenschetste Korneel Slootmans de warme sfeer die het centrum de bezoeker biedt.KIjkt u eens rond via deze koppeling.
Een snelcursus Bergse geschiedenis vindt u hier ook, om alvast een beetje kunt proeven van het reilen en zeilen van deze stad door de eeuwen heen.
De stadsuitbreidingen die mogelijk werden door de ontmanteling van de enorme vesting van Menno van Coehoorn, zijn op een haast organische wijze aan dit oude centrum aangesloten. De op de vrijgekomen terreinen aangelegde singels verraden nog de oorspronkelijke omvang van de stad die tot omstreeks 1870 onveranderd is gebleven.
Vele erfgoedorganisaties in de gemeente zijn actief om wat van het verleden te vinden is in bodem, archieven, gebouwen, maar ook taal en tradities,  opnieuw zichtbaar te maken en te houden, waar nodig aan te vullen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. De Geschiedkundige Kring is onder deze organisaties bepaald niet de geringste.

Bergen op Zoom kan bogen op een complete bibliotheek aan publicaties over haar geschiedenis; de Geschiedkundige Kring heeft hier tijdens haar bestaan zeker een boekenplank aan bijgedragen. En de stapel groeit nog steeds.
Het kwartaaltijdschrift van de Kring De Waterschans is eveneens een geweldige bron van informatie.
De School voor Geschiedenis laat geïnteresseerden kennis maken met het boeiende en veelzijdige verleden van de stad waarin het zo gemakkelijk is om je er thuis te voelen.
Of, zoals Bert Bevers het in een der ‘Stenen Strofen’ verwoordde:

Niets blijft, behalve toch het idee:
Je hoeft hier niet geboren te zijn om hier vandaan te willen komen