Van Gasthuismeesters, momboirs en Regenten

De geschiedenis van het Algemeen Burger Gasthuis vanaf de oprichting in 1836, en een schets van eerdere gasthuizen in Bergen op Zoom vanaf de vroegste bewoning tot 1990:

  • St Maartensgasthuis;
  • St Willemsgasthuis;
  • St Janshuis;
  • Sint Jacobshuis;
  • Rabauwengasthuis;
  • Sint Elisabethgasthuis;
  • Sint Catharinagasthuis.

Ledengeschenk 1990

Haal dit boek op (pdf)