De Grote Sevensterre
De Grote Sevensterre (midden, met vlag) met aan de rechterzijde de Cleyne Sevensterre (groene gevel)

Het winnen van de BNG Erfgoedprijs in 2014 is door de gemeente Bergen op Zoom goed opgepakt. Zo is er met de ermee gepaard gaande geldprijs een lokale erfgoedprijs ingesteld. Hierover werd bericht in BNdeStem en op de website van de gemeente zelf natuurlijk. Ook werd onder meer via overlegplatform van de cultuurhistorische organisaties CHO deze nieuwe prijs onder de aandacht van betrokken partijen gebracht. De voorwaarden en andere relevante zaken zijn in een speciale brochure opgenomen. Wie en wat voor deze prijs in aanmerking kan komen bijvoorbeeld.

Iedere Bergenaar kon iets of iemand nomineren, aanmelden was mogelijk tot 15 juni j.l. Dat heeft uiteindelijk geleid tot acht projecten die aan de aanmeldingseisen voldeden. Een analyse van de aanmeldingen heeft geleid tot een groep van vier genomineerden.

Deze laatste vier moeten/mogen hun project op 15 juli presenteren aan de jury. Deze bestaat uit de wethouder cultuur, Arjan van der Weegen, voorzitter Welstandsmonumentencommissie Kees Rouw en  de voorzitter van het overlegplatform cultuurhistorische organisaties (CHO), Eric Goossen.

Er ligt nu een plan tot restauratie van het gebouw aan de Wattweg
Er ligt nu een plan tot restauratie van het gebouw aan de Wattweg

Genomineerd zijn:

  • De gedenkstenen 8 maart 1814, die 202 jaar later op dezelfde datum werden onthuld in de Gertrudiskerk nadat de originelen bij de kerkbrand in 1972 verloren gingen. Het betreft eigenlijk oorlogsmonumenten van een nagenoeg vergeten oorlog die in de stad Bergen op Zoom plaatsgreep;
  • De Grote Sevensterre, Lievevrouwestraat 38: achter het pleisterwerk kwamen bij onderhoudswerkzaamheden restanten van de 15e eeuwse Laat-Gotische gevel tevoorschijn. De bovenzijde van de voorgevel is daarna ontpleisterd gerestaureerd met behoud van historische ontwikkelingen;
  • Kantoor gieterij Rogier Nerincx & Richter aan de Wattweg heeft ondanks allerlei plannen de sloophamer nog steeds weten te overleven. Thans ligt er een restauratieplan op tafel waarmee een van de laatste panden die herinneren aan het gieterijverleden van de stad, aan de vegetelheid wordt ontrukt;

    Het Katrientje behoeft niet te worden gesloopt volgens het burgerinitiatief
    Het Katrientje behoeft niet te worden gesloopt volgens het burgerinitiatief
  • Huize Sint Catharina ofwel Het Katrientje, zou volgens een burgerinitiatief veeleer een herbestemming moeten krijgen dan van de kaart te worden geveegd. Een plan hiervoor circuleerde al op de dag van de BNG erfgoedprijs in maar van dit jaar. De huidige opstallen hebben volgens het plan potentie voor particuliere bewoning.

Meer over deze projecten, en de andere vier, vindt u in de bijgaande projectbeschrijvingen die op 1 juli j.l. bij het persbericht werden gevoegd. Ook de vier die uiteindelijk zijn afgevallen, blijken niettemin interessante projecten, waarover meer informatie zou mogen verschijnen.
Voor de vier genomineerden breekt een spannende periode aan, omdat zij op 15 juli a.s. zoals vermeld, het project door de indieners voor de jury moet worden toegelicht en uitleg kan worden gegeven over hetgeen met het het project beoogt. De jury weegt de nader belichte plannen vervolgens af, en komt op 9 september met de definitieve uitslag.

De nazaten van zowel George Carleton als Jan Egbert van Gorkum die aanwezig waren bij de ceremonie van de onthulling.
De nazaten van zowel George Carleton als Jan Egbert van Gorkum die aanwezig waren bij de onthulling van de gedenkstenen

Hoe de winnaar wordt bekend gemaakt is op dit moment bij de redactie nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte.

 

Vergelijkbare berichten