De website zal onder meer worden benut om leden sneller over actuele zaken te informeren. De excursies en lezingen, informatie over de komende Waterschans en hetgeen waar werkgroepen mee bezig zijn krijgen een prominenter plaats op de website. Ook verslagen van deze activiteiten krijgen een zichtbaarder plaats op de site zodat u deze eenvoudig terug kunt lezen. De vertrouwde informatie van onze oude website blijft ook gewoon beschikbaar, ze wordt alleen in een nieuw overzichtelijker jasje gestoken.

Nieuwe technische mogelijkheden zijn er ook. Het is nu mogelijk om u via de site op eenvoudige wijze aan te melden voor selecte activiteiten. We blijven niet stil zitten, zo komt daar in de toekomst onder andere de mogelijkheid om te reageren op berichten bij.

Om van de extra mogelijkheden gebruik te maken dient u zich te registreren op de site.

De webredactie

Vergelijkbare berichten