In De Waterschans nr. 2, 2014 is aangekondigd, dat het boek met werktitel “Belgen over de Vloer” op 4 oktober 2014 gepresenteerd zal worden in de Hofzaal van Het Markiezenhof. De officiële titel van het boek luidt:

Bergen Betrokken

Over de korte tijd dat Bergen op Zoom in oktober 1914 betrokken werd bij het drama van de Belgische vluchtelingen en de lange geschiedenissen die zich hierna ontwikkelden.
Het boek is een eigen uitgave van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom en is tot stand gekomen door de medewerking van vrijwilligers uit de Projectgroep Belgische Vluchtelingen en de Werkgroep Boeken van onze Kring. Zij hebben intensief samengewerkt, onderzoek gedaan en het boek geschreven en samengesteld.
Het bestuur van de Geschiedkundige Kring heeft op de Algemene Ledenvergadering van 2014 al aangekondigd, dat dit boek aan de leden van de Kring geschonken zou worden.

Hoe kunt u als lid in het bezit komen van het boek?
Leden van de Geschiedkundige Kring kunnen het boek afhalen bij het informatiecentrum van Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom. Het informatiecentrum is open van dinsdag tot en met donderdag van 11.00 tot 17.00 uur. Vanaf 7 oktober 2014 tot eind januari 2015 is het ledengeschenk hier af te halen.
Alle leden krijgen binnenkort, hetzij via de post, hetzij via de e-mail een afhaalbewijs toegestuurd. Alleen tegen overlegging van een volledig ingevuld afhaalbewijs kan een boek worden verstrekt.
Als u door omstandigheden het boek niet zelf kunt ophalen en ook niet kunt laten ophalen kunt u contact opnemen met de penningmeester Jos van Rijn, bij voorkeur per mail: penningmeester@geschiedkundigekringboz.nl. Per telefoon kan ook: 0164-683418.

Vergelijkbare berichten