Het kasteel van Wouw met de grachten vol water. De in 2023 aangelegde brug aan de rechterzijde) ontbreekt hier nog.

Ofschoon het Kasteel van Wouw in 2022 naast de Grote Archeologieprijs greep, haalde het in 2023 dan toch de BNG publieksprijs van de Bank Nederlandse Gemeenten binnen.
Wellicht herinnert u zich nog de oproep om op het kasteel van Wouw te stemmen. Dat was voor de verkiezing in 2022 voor de grote Archeologieprijs. Dat lukte niet, maar nu haalt deze enthousiaste groep vrijwilligers toch de publieke erkenning die ze zozeer verdienen. Het juryrapport treft u hier aan.
Want ga maar eens na, hoe dat kleine groepje weekend na weekend, en al vele jaren achtereen, onderzoek doet op het terrein. Waarbij in 2016 de echte restauratie van de wallen en grachten van start gaat. Met een resultaat dat er zijn mag, terwijl nog steeds nieuwe elementen worden teruggebracht. Want klaar zijn ze nooit.
Als klap op de vuurpijl heeft de gemeente Roosendaal zich aangesloten bij de alliantie Zuiderwaterlinie, waardoor het Kasteel van Wouw de aansluiting (terug) heeft bij het Markiezaat van Bergen op Zoom, en in de Stelling Bergen op Zoom van de Zuiderwaterlinie gaat deelnemen. Daarvoor neemt een bestuurslid zitting in het Algemeen bestuur van de Stichting Vestingwerken Westelijk Noord Brabant, de opvolger van de Stichting Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie. In deze stichting heeft een groot aantal erfgoedorganisaties uit de regio zitting, waaronder ook de Geschiedkundige kring.
In een bijeenkomst op 25 januari jl werd de overeenkomst officieel getekend door de betrokken partijen, en door Roosendaals burgemeester Han van Midden de werkgroep vrijwilligers nog eens nadrukkelijk in het zonnetje gezet.

Ongelooflijk wat zo’n klein groepje doorzetters wist te bereiken

Vergelijkbare berichten