In samenwerking met Stadsgidsen Bergen op Zoom en de Geschiedkundige Kring organiseert Vereniging Binnenstad op 12 april een lezing over de historische huisnamen in Bergen op Zoom.

Enkele jaren geleden nam de Vereniging Binnenstad het initiatief om het aanbrengen van historische namen op huizen onder de aandacht van de eigenaren en gebruikers te brengen. Zoals bekend wordt de zichtbaarheid van die namen door onze eigen inwoners maar zeker ook door bezoekers van buiten de stad hogelijk gewaardeerd.

In het verleden zijn met zorg plaatsbepalingen van ‘huisnamen’ gemaakt, maar door de samenvoeging in het verleden van meerdere huizen en later soms weer een splitsing in andere delen zijn op meerdere plaatsen verschuivingen opgetreden, waardoor de oorspronkelijke naam verdween of veranderde.
Dankzij intensief speurwerk van Jan en Ria Weyts is er een compleet herziene lijst opgesteld. Deze lijst zal op korte termijn digitaal te raadplegen zijn waardoor het mogelijk wordt aan de hand van kadasterkaarten de vroegste vermelding van een huisnaam te achterhalen.

Deel 1 van de lezing wordt verzorgd door Jan Weyts, die een korte toelichting zal geven op huizenonderzoek in de oude stad in het algemeen, zowel archivalisch als fysiek.

In deel 2 komt Ria Weyts aan het woord. Zij zal aan de hand van enkele specifieke panden uitleg geven.

Het belooft een interessante avond te worden, waarbij iedereen welkom is. Op de eerder verzonden vooraankondiging kregen wij al de nodige respons! Met het oog op de beschikbare plaatsen vragen wij u vriendelijk u voor 10 april aan te melden via secretaris@verenigingbinnenstad.net

Ria Adriaansen, voorzitter Vereniging Binnenstad

Datum: woensdag 12 april 2023
Tijd lezing: vanaf 20:15 uur
Plaats: Vestzaktheater ‘t Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18, Bergen op Zoom

Vergelijkbare berichten