Zondag 1 oktober 2023 werd in het Fort Isabella te Vught een nieuwe publicatie ten doop gehouden: een diepgaande studie van Bas Bevaart over de opbouw en gebruik van de Zuiderwaterlinie, het Brabantse deel van de het Zuiderfrontier. Eerder werkte Bevaart als vrijwilliger/onderzoeker mee aan een boek over de militaire inundaties rond Den Bosch.
Het thans verschenen boek beslaat de hele linie vanaf Bergen op Zoom tot Grave. Daarbij is de periode 1740-1748 als leidraad gekozen, de Oostenrijkse Successieoorlog waarbij Frankrijk zoals bekend de Nederlanden bezette. Bevaart raadpleegde voor zijn onderzoek niet alleen de militaire archieven (Memories der Genie) maar ook de Verbalen van de Raad van Staten, het BHIC, WBA en publicaties van anderen, zoals Willem van Ham, Jacob Eggers etc.
Per hoofdstuk wordt een deel van de linie uitgelicht. Hoofdstuk 4 gaat over de ‘Militaire inundatie Bergen op Zoom – Steenbergen’, waarbij vele kaarten de zeer informatieve tekst ondersteunen. Het inundatiegebied rond dit deel van de linie is vanwege de verschillende eigenschappen in 4 delen onderscheiden.  Het kunstdrukpapier waarop het boek is gedrukt, doet deze kaarten extra goed uitkomen.
Inundatie als belangrijk verdedigingsmiddel naast de vestingsteden verdient aandacht en het beeld van vesting en water tot een samenhangend geheel. Het vult de bestaande publicaties over de Zuiderwaterlinie aan en biedt op goed leesbare wijze bepaald nieuwe informatie voor zowel historisch geïnteresseerden als bewoners van het gebied. Kaartfragmenten uit 2022 en 1747 tonen de (delen van de) inundatiegebieden, waarbij de restanten in het huidige landschap te herkennen zijn.
Kortom, dit boek zal elk lid van de Geschiedkundige Kring op zijn verlanglijstje zetten.
Enkele voorbeeldpagina’s zijn te zien bij de uitgever.

Specificaties:

  • Hard cover, genaaid en gebonden, 255 x 255 mm
  • 224 pagina’s met losse uitvouwbare kaart
  • Uitgeverij Pictures Publishers, Woudrichem 
  • ISBN 978-94-92576-66-8
  • Verkrijgbaar bij:
  • Elke reguliere boekhandel (maar op het moment van schrijven nog niet)
  • De winkel van de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch
  • Rechtstreeks bij de uitgever: www.picturespublishers.nl

Vergelijkbare berichten