De 19e Bergse Geschiedenisquiz had vrijdagavond voor de meer dan 100 deelnemers een aantal verrassende elementen in petto. Een cryptogram over Bergse straatnamen maakte de zaal muisstil, waar in een andere themaronde alle vragen naar een en dezelfde kunstenaar (Jan van der Kreek) leidden. Maar dat ontdekten sommigen pas achteraf.  Verdronken dorpen in de Oosterschelde aanwijzen bezorgde de deelnemers ook hoofdbrekens. En verbazingwekkend blijkt het aantal begraafplaatsen dat binnen de gemeentegrenzen ligt.

De vier vragenrondes vroegen door over soms eenzelfde onderwerp. Zo werden er vier vragen gesteld over de slag bij Reimerswaal, Bergse dialectwoorden, bijnamen van Bergenaren die al lang uit de tijd zijn en specifieke vestingtermen. Hoe omliggende dorpen met vastenavond heetten bleek ook niet zo gemakkelijk. Echte geschiedenisvragen waren er ook, over bijvoorbeeld de Gertrudiskerk, de gebroeders Paulus en Marcelis Backx, de Waterschans. Bij sommige vragen kon uit een aantal antwoorden worden gekozen, andere vergden een rechtstreeks antwoord.
De tussenstanden toonden hoe teams soms van de kopgroep terugzakten, en anderen verrassend snel stegen op de ranglijst. Winnaar van de quiz werd tenslotte een van de drie (!) deelnemende stadgidsenteams van SBM. Zij kregen de wisselbeker en een persoonlijk aandenken mee.
De enthousiaste reacties van deelnemers bewijzen dat dit evenement lééft, en nog vele edities zal kennen. Dan is het wel nodig dat ook jongere generaties de weg naar deze quiz gaan vinden. En dat is een opgave voor de werkgroep zelf.

Vergelijkbare berichten